Handy

02 3228 158 Телефонски број за корсници
Сите категории

Vip Mobile

Промоцијата за намалена месечна претплата во првите 12 месеци важи ограничен период за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L, со склучување на нов или обновен договор на 24 месеци. По истекот на првите 12 месеци од договорот, продолжува да важи редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел4G LTE брзината зависи од поседувањето соодветна uSIM-картичка, од карактеристиките на телефонскиот апарат, од мрежниот сигнал, како и од бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација. По искористувањето на интернетот вклучен во претплатата, остварениот интернет-сообраќај се наплаќа по цена од 39 ден. за секои започнати 200MB. Притоа, сè додека не се искористат веќе започнатите 200MB, нови 200MB нема да се наплатат.

Нови договори или обнови

Ве молиме изберете од тука

Избери план

Договорна обврска од 24 месеци Vip Mobile S Vip Mobile M Vip Mobile L Vip Mobile L+ Vip Mobile XL Отвори/Затвори
Минути во Vip заедницата неограничено неограничено неограничено неограничено неограничено
Минути кон сите мрежи 100 250 неограничено неограничено неограничено
СМС во Vip заедницата - неограничено неограничено неограничено неограничено
СМС кон сите национални мрежи - неограничено неограничено неограничено неограничено
Национален интернет 500 MB 1 GB 3 GB 4 GB 6 GB
Меѓународни минути - - - - 50
Месечна претплата 449.00 мкд 549.00 мкд 749.00 мкд 999.00 мкд 1299.00 мкд

Handy мрежа

  • Нашата Facebook страница
  • Instagram